หน้าหลัก

งานรับสมัครนักเรียน
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
Slider

ดาวโหลดเอกสาร รับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2563

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  ประเภททั่วไป
(ฉบับส่งไปรษณีย์)

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4  ประเภททั่วไป
(ฉบับส่งไปรษณีย์)

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4
( รอบ 2 )

ประชาสัมพันธ์

ระบบตรวจสอบข้อมูลการสมัคร และรายงานผลคะแนนสอบคัดเลือกรายบุคคล

เพื่อเข้าศึกษาต่อโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล

 
ตรวจสอบข้อมูล

สถิติการรับสมัครนักเรียน