ประกาศให้ผู้สอบได้อันดับสำรอง โครงการห้องเรียนพิเศษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (ครั้งที่ 1) ปีการศึกษา 2567 มารายงานตัวพร้อมมอบตัว

ประกาศให้ผู้สอบได้อันดับสำรอง โครงการห้องเรียนพิเศษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (ครั้งที่ 1) พร้อมผู้ปกครองมารายงานตัวพร้อมมอบตัวเพื่อชำระเงินบำรุงการศึกษา ในวันที่ 7 มีนาคม 2567 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมจิระยุทโธ อาคาร 2 ชั้น 1
ดาวน์โหลดประกาศรายชื่อ
https://ifreshy.sakolraj.ac.th/wp-content/uploads/2024/03/ประกาศเรียกอันดับสำรอง-โครงการห้องเรียนพิเศษ-ม4-67.pdf

*** ได้แจ้งสอบถามและประสานงานเป็นที่เรียบร้อยแล้ว