รายชื่อผู้มีสิทธิ์มอบตัว ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภททั่วไป ปีการศึกษา 2567

รายชื่อผู้มีสิทธิ์มอบตัว (เรียงตามอันดับสอบได้) และกลุ่มในการรับมอบตัว ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2567 วันที่ 30 มีนาคม 2567 ณ หอประชุมโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล จังหวัดสกลนคร
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์มอบตัวนักเรียน ม.1 ประเภท ทั่วไป ปีการศึกษา 2567