ประกาศรับสมัครชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภททั่วไป ปีการศึกษา 2567

ประกาศรับสมัครชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภททั่วไป ปีการศึกษา 2567
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
https://ifreshy.sakolraj.ac.th/wp-content/uploads/2024/02/M1open.pdf
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
https://ifreshy.sakolraj.ac.th/wp-content/uploads/2024/02/M4open.pdf

ลิงค์โปรแกรมรับสมัครนักเรียนออนไลน์
https://admission.sakolraj.ac.th/portal/#/
คู่มือการรับสมัคร
https://ifreshy.sakolraj.ac.th/wp-content/uploads/2024/03/คู่มือการใช้งานโปรแกรมรับสมัครนักเรียนออนไลน์ทั่วไป-67-หน้าเว็บ-1.pdf