ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2567

ตรวจสอบเลขที่นั่งสอบเบื้องต้นที่ https://admission.sakolraj.ac.th/portal/#/portal/login
ไม่ต้องพิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ ใช้บัตรประชาชนหรือบัตรประจำตัวนักเรียน
เพื่อเป็นการรักษาสิทธิ์โปรดศึกษาและติดตามประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ได้ที่ https://ifreshy.sakolraj.ac.th/1457
ม.1 สอบวันที่ 23 มีนาคม 2567
ม.4 สอบวันที่ 24 มีนาคม 2567

กำหนดการ
07.30 – 08.00 น. เข้าแถวบริเวณโดมอนุสรณ์ร่มพิกุลทอง
08.15 – 08.30 น. รับฟังคำชี้แจง วิธีการระบายคำตอบ การรับ ส่งกระดาษคำตอบ คำถาม
08.30 – 08.45 น. ขึ้นห้องสอบ
12.10 – 12.45 น. รับประทานอาหารกลางวัน (มีแม่ค้าจำหน่ายอาหารที่โรงอาหาร)
12.45 – 13.00 น. ขึ้นห้องสอบ
14.30 น. รับฟังคำชี้แจงขั้นตอนการรายงานตัวในระบบออนไลน์
15.00 น. กลับบ้าน
*** ผู้ปกครองสามารถพักคอยได้ในบริเวณที่จัดไว้ให้

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2567
https://ifreshy.sakolraj.ac.th/wp-content/uploads/2024/03/ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบ-ม.1-ทั่วไป-67.pdf

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2567
https://ifreshy.sakolraj.ac.th/wp-content/uploads/2024/03/ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบ-ม.4-ทั่วไป-67.pdf

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบจัดชั้นเรียนแผนการเรียนวิทย์-คณิต ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2567 (โควตา)
https://ifreshy.sakolraj.ac.th/wp-content/uploads/2024/03/ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบ-ม.4-โควตาจัดห้อง-67.pdf

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเปลี่ยนแผนการเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2567 (โควตาศิลป์)
https://ifreshy.sakolraj.ac.th/wp-content/uploads/2024/03/ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบ-ม.4-โควตาเปลี่ยนแผน-67.pdf