ประกาศรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2567 โครงการห้องเรียนพิเศษภาษาจีน (เพิ่มเติมจำนวน 3 คน) (Intensive Chinese Program : ICP)

ประกาศรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2567 โครงการห้องเรียนพิเศษภาษาจีน (เพิ่มเติมจำนวน 3 คน) (Intensive Chinese Program : ICP) โดยใช้คะแนนจากการสอบคัดเลือกเข้าเรียน ประเภททั่วไป หรือ สอบจัดชั้นเรียนวิทย์-คณิต หรือสอบเปลี่ยนแผนการเรียน
คุณสมบัติผู้สมัคร
1. สำเร็จชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ 2551 ของกระทรวง
ศึกษาธิการ หรือเทียบเท่า หรือกำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ของปีการศึกษาก่อนจะสมัครเข้าเรียน
2. มีผลการเรียนเฉลี่ย (GPAX) 5 ภาคเรียน (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1) ไม่ต่ำกว่า 2.75
3. มีคะแนนผลการเรียนเฉลี่ยรวม 5 ภาคเรียน (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1) ในรายวิชาของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ไม่ต่ำกว่า 2.75
4. มีความประพฤติเรียบร้อย มีระเบียบวินัย และอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
5. สุขภาพอนามัยสมบูรณ์แข็งแรง
6. นักเรียนมีผู้ปกครองสนับสนุนค่าใช้จ่ายตลอดเวลาที่ศึกษา
7. ไม่จำกัดเขตพื้นที่บริการ (รับสมัครทั่วประเทศ)
8. สามารถเข้าร่วมกิจกรรมและยินดีปฏิบัติตามระเบียบ เงื่อนไข ที่โรงเรียนกำหนด

รับสมัคร
19 – 25 มีนาคม 2567 ทางลิงค์ https://forms.gle/6ZbEGb8ocxeCb9wi9
**** ดาวน์โหลดหนังสือรับรองผลการเรียนตามแบบโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล หรือ ปพ.1 (ต้องแนบทุกโรงเรียน)
https://ifreshy.sakolraj.ac.th/wp-content/uploads/2024/03/21-ใบรับรองผลการเรียนพิเศษ-ICP4-67-รอบทั่วไป.pdf

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Download [196.87 KB]