หน้าหลัก

memory2
งานรับสมัครนักเรียน
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล

ดาวโหลดเอกสาร รับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2566

โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม
(SMTE)

โครงการห้องเรียนพิเศษ
ภาษาอังกฤษ
(EP : MEP)

โครงการห้องเรียนพิเศษ
วิทยาการคอมพิวเตอร์
(CS)

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  ประเภททั่วไป
(ประกาศรับสมัคร)

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4  ประเภททั่วไป
(ประกาศรับสมัคร)

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4
( โควตา โรงเรียนเดิม )

ประชาสัมพันธ์

ระบบตรวจสอบข้อมูลการสมัคร และรายงานผลคะแนนสอบคัดเลือกรายบุคคล

เพื่อเข้าศึกษาต่อโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล

 
ตรวจสอบข้อมูล

สถิติการรับสมัครนักเรียน