เลื่อนการรับสมัคร ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2563 ออกไป

ประกาศ
เลื่อนการรับสมัคร ม.1 และ ม.4

ออกไปก่อน ยังไม่มีกำหนดการรับสมัครใหม่
ความคืบหน้าจะแจ้งให้ทราบต่อไป
โปรดติดตามข่าวสารการรับสมัครเป็นระยะ
โทรสอบถามได้ที่ 088-5690188

#การรับสมัครออนไลน์ยังไม่เปิดระบบในขณะนี้