ดาวน์โหลดประกาศรับสมัคร และใบสมัครเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภททั่วไป ปีการศึกษา 2563

ดาวน์โหลดประกาศรับสมัคร และใบสมัครเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ประเภททั่วไป ปีการศึกษา 2563

ประกาศรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ประเภททั่วไป
ใบสมัคร (ใช้สมัครได้ระหว่างวันที่ 22 – 25 มีนาคม 2563)

ประกาศรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  ประเภททั่วไป
ใบสมัคร (ใช้สมัครได้ระหว่างวันที่ 21 – 25 มีนาคม 2563)

*** สามารถสมัครออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์ https://iedu.inl.in.th/portal/
ระหว่างวันที่ 21 – 24  มีนาคม 2563  เวลา 09.00 – 21.00 น.
-ขณะนี้ยังไม่เปิดให้บริการ

**** ขณะนี้

เลื่อนการรับสมัคร ม.1 และ ม.4
ออกไปก่อน ยังไม่มีกำหนดใหม่
ความคืบหน้าจะแจ้งให้ทราบต่อไป
โปรดติดตามข่าวสารการรับสมัครเป็นระยะ
โทรสอบถามได้ที่ 088-5690188