รายชื่อผู้มีสิทธิ์มอบตัว (เรียงตามเลขประจำตัวนักเรียน และอันดับผู้สอบได้) และกลุ่มในการรับมอบตัว ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2567

รายชื่อผู้มีสิทธิ์มอบตัว (เรียงตามเลขประจำตัวนักเรียน และอันดับผู้สอบได้) และกลุ่มในการรับมอบตัว ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2567 วันที่ 31 มีนาคม 2567 ณ หอประชุมโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล จังหวัดสกลนคร
บัญชีรายชื่อรับมอบตัว ม4 ปีการศึกษา 2567