ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภท โครงการห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2567

ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2567 โครงการห้องเรียนพิเศษ ตรวจสอบคะแนนสอบรายบุคคลของทุกคน ทุกประเภทได้ที่ https://admission.sakolraj.ac.th/portal/#/portal/login

ผู้สอบได้อันดับตัวจริง (อันดับสำรองไม่ต้องมารายงานตัว) ให้มารายงานตัวพร้อมมอบตัว และชำระเงินบำรุงการศึกษาในวันที่ 2 มีนาคม 2567 เวลา 09.00 – 14.00 น. ณ อาคารนมัตถุโพธิยา (โปรดศึกษารายละเอียดในประกาศผลการคัดเลือกโดยละเอียด (ปพ.1 ยังไม่ต้องนำมาส่ง)
https://ifreshy.sakolraj.ac.th/1427

1. โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม SMTE (รับ 30 คน)
https://ifreshy.sakolraj.ac.th/wp-content/uploads/2024/02/ประกาศผลสอบห้องพิเศษ-4SMTE.pdf
2. โครงการห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ MEP (รับ 30 คน)
https://ifreshy.sakolraj.ac.th/wp-content/uploads/2024/02/ประกาศผลสอบห้องพิเศษ-4MEP.pdf
3. โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาการคอมพิวเตอร์ CS (รับ 9 คน)
https://ifreshy.sakolraj.ac.th/wp-content/uploads/2024/02/ประกาศผลสอบห้องพิเศษ-4CS.pdf
4. โครงการห้องเรียนพิเศษ ICP (รับ 24 คน)
https://ifreshy.sakolraj.ac.th/wp-content/uploads/2024/02/ประกาศผลสอบห้องพิเศษ-4ICP.pdf