ดาวน์โหลดคู่มือการรับสมัครนักเรียนในระบบออนไลน์ ประจำปีการศึกษา 2567

ดาวน์โหลดคู่มือการรับสมัครนักเรียนในระบบออนไลน์ ประจำปีการศึกษา 2567
https://ifreshy.sakolraj.ac.th/wp-content/uploads/2024/02/คู่มือการใช้งานโปรแกรมรับสมัครนักเรียนออนไลน์-67.pdf
1. โครงการห้องเรียนพิเศษ เปิดรับสมัคร 10 -14 กุมภาพันธ์ 2567
2. ประเภททั่วไป เปิดรับสมัคร 9 -13 มีนาคม 2567
เว็บไซต์ https://admission.sakolraj.ac.th
(ระบบเปิดรับสมัครตลอด 24 ชั่วโมง ยกเว้นวันสุดท้ายปิดระบบเวลา 16.30 น.)