ประกาศรายชื่อผู้สอบได้อันดับสำรองเพิ่มเติม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภท ทั่วไป (อันดับที่ 81 – 90) จำนวน 9 คน

ประกาศรายชื่อผู้สอบได้อันดับสำรองเพิ่มเติม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภท ทั่วไป (อันดับที่ 81 – 90) จำนวน 9 คน
ยังไม่ต้องมารายงานตัว ทางโรงเรียนจะดำเนินการจัดทำประกาศเรียกตัว และจะโทรศัพท์ประสานงานอีกครั้งหนึ่ง