ประกาศรายชื่อผู้สอบได้อันดับสำรองเพิ่มเติม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภท ทั่วไป (อันดับที่ 31 – 80)

ประกาศรายชื่อผู้สอบได้อันดับสำรองเพิ่มเติม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภท ทั่วไป (อันดับที่ 31 – 80) ตรวจสอบรายชื่อนักเรียนที่ได้รับการเรียกตัวให้มาทำการรายงานตัว และมอบตัว ในวันที่ 18 มิถุนายน 63 เวลา 09.00 – 13.00 น. ในประกาศถัดไป